Projekty unijne

„DMS pro” Daniel Odyniec realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Przygotowanie firmy DMS PRO do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego zinternacjonalizacją przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest przygotowanie firmy do wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji na rynek niemiecki. Efektem projektu będzie gotowość firmy do rozpoczęcia eksportu na rynek niemiecki

Dofinansowanie projektu z UE: 298 605,00 PLN

Wartość projektu: 431 255,00 PLN

„DMS pro” Daniel Odyniec realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Przygotowanie firmy DMS PRO do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest przygotowanie firmy do wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji na rynki litewski, łotewski i białoruski. Efektem projektu będzie gotowość firmy do rozpoczęcia eksportu na rynki litewski, łotewski i białoruski.

Dofinansowanie projektu z UE: 488 580,00 PLN

Wartość projektu: 715 553,72 PLN