Eiropas savienības projekti

Uzņēmums „DMS PRO” Daniel Odyniec īsteno projektu, kas līdzfinansēts no Eiropas Savienības fondiem, — uzņēmuma DMS PRO sagatavošana jauna biznesa modeļa, kas saistīts ar uzņēmuma internalizāciju, ieviešanai.

Projekta mērķis ir sagatavot uzņēmumu internalizācijas biznesa modeļa ieviešanai Vācijas tirgū. Projekta rezultāts būs uzņēmuma gatavība uzsākt eksportu uz Vācijas tirgu.

Projekta ES līdzfinansējums: 298 605,00 PLN

Projekta vērtība: 431 255,00 PLN

Uzņēmums „DMS PRO” Daniel Odyniec īsteno projektu, kas līdzfinansēts no Eiropas Savienības fondiem, — uzņēmuma DMS PRO sagatavošana jauna biznesa modeļa, kas saistīts ar uzņēmuma internalizāciju, ieviešanai Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas tirgos. Projekta rezultāts būs uzņēmuma gatavība uzsākt eksportu uz Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas tirgiem.

Projekta mērķis ir sagatavot uzņēmumu internalizācijas biznesa modeļa ieviešanai.

Projekta ES līdzfinansējums: 488 580,00 PLN

Projekta vērtība: 715 553,72 PLN