Apskaņošana 

Mēs piedāvājam

  • lielu koncertu un masveida pasākumu veidošanu; 
  • mazāku vietējo pasākumu apkalpošanu;
  • apskaņošanas komplektu, kas pielāgoti pasākuma mērogam, sagatavošanu.

Mēs varam veidot dažus lielus pasākumus tajā pašā laikā.

Mēs nodrošinām visus apskaņošanas sistēmas sastāvdaļas:

  • apskaņošanas sistēmas;
  • miksēšanas konsoles;
  • monitorus un noklausīšanas sistēmas;
  • procesorus;
  • mikrofonus.

Mēs nodrošinām apskaņošanu uz profesionālu iekārtu bāzes: